Projekty EÚ – aktuálne

Zavádzanie inovatívnych technológií v spoločnosti LUKAMASIV s.r.o č. 405/2017-2060-2200-K712
06/10/2022

EU_K712

Inteligentné inovácie v spoločnosti LUKAMASIV s.r.o. č. 78/2020-2060-2230-AXX5
06/10/2022

EU_AXX5

Inovácia v spoločnosti LUKAMASIV s.r.o. zásadnou zmenou a inováciou výrobného procesu č. VaI/DP/2016/1.2.2-02/I748
06/10/2022

EU_I748