O firme

Kto sme dnes?

Spoločnosť s viac ako 25 ročnými skúsenosťami.
Nestojíme na jednom mieste, dynamický rozvoj je našou prioritou.

Začalo to nábytkom z masívu
Začalo to nábytkom z masívu

Firma začala s jedným zamestnancom v roku 1997. V priebehu ďalšieho obdobia počet zamestnancov postupne rástol. V roku 1999 sa výroba stabilizovala a zamerala sa na drevený spálňový nábytok z masívu s predajom v maloobchodnej sieti v SR a ČR.

Rozšírenie sortimentu výroby
Rozšírenie sortimentu výroby

V roku 2001 sme sortiment výroby rozšírili o ďalšie nábytkové komponenty, ktoré sme začali dodávať pre známu švédsku spoločnosť a jej výrobné závody.

Počas krízy sa nám darilo rásť
Počas krízy sa nám darilo rásť

V období krízy sme paradoxne zaznamenávali úspech. Ročne sme rástli o 30 – 70% a to práve vďaka orientácií na trhy Českej republiky a Švédska. Výrobný sortiment sme postavili na nábytkových MDF dielcoch pre známu švédsku spoločnosť. Vyčlenili sme malé investície do modernejších strojov a technológií. Zatiaľ čo v rokoch 2006-2008 sme expedovali jeden kamión za dva týždne, v roku 2013 to už bolo päť kamiónov za týždeň.

Vznik spoločnosti LUKAMASIV s.r.o
Vznik spoločnosti LUKAMASIV s.r.o

Spoločnosť LUKAMASIV s.r.o sme v roku 2014 založili ako zmenu živnosti jej zakladateľa Ľubomíra Očenáša a jeho manželky Kataríny Očenášovej.

Dôraz na zvýšenie efektivity a kvality
Dôraz na zvýšenie efektivity a kvality

V tomto období sme zaznamenali veľký tlak na znižovanie ceny a tým sme prichádzali o veľkú časť marže. Bolo nevyhnutné aby sme hľadali úspory v rámci firmy. Rôznymi analýzami sme hľadali chyby v riadení výroby, či v schopnosti plánovať činnosti tak, aby sa čo najefektívnejšie využívali ľudské a technologické zdroje pri dodržaní maximálnej kvality.

Optimalizácia procesov bola kľúčová
Optimalizácia procesov bola kľúčová

V spolupráci s IPA Slovakia ktorá je poradensko konzultčná spoločnost v oblasti optimalizácie a zefektívňovania procesov výrobných podnikov a taktiež vďaka návštev mnohých zahraničných aj domácich firiem, sa nám podarilo nanovo, efektívne usporiadať technológie a pracoviská a tým zvýšiť udržateľnú produktivitu a kvalitu pre našich partnerov.

Znova rozširujeme priestory
Znova rozširujeme priestory

Zvyšovaním objemu objednávok sme výrazne rástli ale pre ďalší rozvoj firmy neboli naše priestory dostatočné. Z pôvodnej výrobnej plochy 2500 m2 sa po odkúpení nových pozemkov a priestorov v roku 2016 rozrástla výrobná plocha na súčasných 6000 m2.

Automatizácia a robotizácia výrobných procesov
Automatizácia a robotizácia výrobných procesov

Roky zefektívňovania a zdokonaľovania výrobných procesov nás posunuli výrazne vpred. Zavádzame CNC robotické pracoviská, robotické lakovanie a zlepšujeme pracovné podmienky. Venujeme sa efektívnejšiemu nakladaniu s odpadom, pripravujeme druhotné zhodnocovanie materiálu výrobou tuhých palív.

Nová produktová rada
Nová produktová rada

Výrobky, ktoré sme vyrábali sme rozšírili o novú produktovú radu, Lommarp, kde sme sa zamerali na výrobu komplikovanejších úzkych dielov. To nás viedlo k štandardizácii procesov vo výrobe a tiež celkovej politiky firmy. Zamerali sme sa na sociálne zabezpečenie kolegov, zlepšenie pracovného prostredia a vzdelávanie zamestnancov.

Nova automatizovaná linka
Nova automatizovaná linka

Zaviedli sme novú vysoko výkonnú plne automatizovanú CNC linku na výrobu úzkych nábytkových dielov. Neustále pracujeme na zlepšení sociálneho programu pre zamestnancov. Vedúci pracovníci absolvovali Leadership academy pre manažérov. Zamerali sme sa na zelené zdroje a šetrenie energií. Nakúpili sme fotovoltaické panely, elektromobily a elektrické vysokozdvižné vozíky.
V roku 2022 sme postavili nový sklad hotových výrobkov. Zväčšenie skladovej plochy z 500m2 na 2100 m2.

Smerovanie na koncového zákazníka
Smerovanie na koncového zákazníka

Kríza v roku 2023 nám ukázala potrebu orientovať sa na iné trhy. Využili sme naše znalosti zo sériovej výroby a zamerali sme sa na koncového zákazníka. Nakúpili sme nové stroje, prispôsobili technologický proces, získali sme nových zákazníkov a začali sme vyrábať nábytky do škôlok, kancelárií a nábytky na mieru.