PREVÁDZKUJEME SÉRIOVÚ VÝROBU

Vyrábame nábytkové komponenty pre spoločnosť IKEA.
Vedľajším produktom našej výroby sú drevné odrezky a piliny ktoré ďalej druhotne spracúvame na plnohodnotné palivo s vysokou výhrevnosťou.

Čísla a fakty

80

Pracujúcich zamestnancov

15

Moderných pracovísk

7

Výrobných operácií

500.000

Komponentov vyrobených za mesiac

AKO TO ROBÍME ?

80 % strojných zariadení je riadená počítačom, väčšina z nich je od spoločnosti HOMAG GROUP a jej dcérskych firiem. Hlavným dodávateľom strojov je spoločnosť EXCELLENT CD ktorá nám zabezpečuje aj servisné služby.

Na vstupe celého procesu sa nachádzajú veľkoformátové MDF tabule. Tie postupne prechádzajú pracoviskami kde sa vykonávajú jednotlivé operácie.