Prevádzkujeme sériovú výrobu

80

Pracujúcich zamestnancov

7

Výrobných operácií

15

Moderných pracovísk

500.000

Komponentov za mesiac

Čo robíme ?

Vyrábame nábytkové komponenty pre známu Švédsku spoločnosť.

Analyzujeme

Vďaka novým systémom analyzujeme a vyhodnocujeme výrobné procesy

Modernizujeme

Prispôsobujeme sa pokroku, zavádzame inovatívne technológie

Optimalizujeme procesy

Neefektívne, komplikované technologické postupy nahrádzame novými technológiami

Dbáme na bezpečnosť

Zavádzaním moderných technológií zvyšujeme bezpečnosť zamestnancov

Ako to robíme ? 

 Na vstupe celého procesu sa nachádzajú veľkoformátové MDF tabule.
Tie postupne prechádzajú pracoviskami kde sa vykonávajú jednotlivé operácie.

80 % strojných zariadení je riadená počítačom, väčšina z nich je od spoločnosti HOMAG GROUP a jej dcérskych firiem. Hlavným dodávateľom strojov je spoločnosť EXCELLENT CD ktorá nám zabezpečuje aj servisné služby.

Recyklujeme

Vedľajším produktom našej výroby sú drevné odrezky a piliny ktoré ďalej druhotne spracúvame na plnohodnotné palivo s vysokou výhrevnosťou.