Čo vyrábame ?

Nábytkové komponenty pre spoločnosť IKEA.

Ako to robíme ?

Na vstupe celého procesu sa nachádzajú veľkoformátové MDF tabule. Tie postupne prechádzajú pracoviskami kde sa vykonávajú jednotlivé operácie.

Recyklujeme

Vedľajším produktom našej výroby sú drevné odrezky a piliny ktoré ďalej druhotne spracúvame na plnohodnotné palivo s vysokou výhrevnosťou.

Dbáme na bezpečnosť

Zavádzaním moderných technológií zvyšujeme bezpečnosť zamestnancov

Analyzujeme

Vďaka novým systémom analyzujeme a vyhodnocujeme výrobné procesy

Optimalizujeme procesy

Neefektívne, komplikované technologické postupy nahrádzame novými technológiami

Modernizujeme

Prispôsobujeme sa pokroku, zavádzame inovatívne technológie

Sériová výroba v číslach:

500.000

Komponentov mesačne

80

Pracujúcich zamestnancov

15

Moderných pracovísk

7

Výrobných operácií