KTO SME DNES ?

Spoločnosť s 20 ročnými skúsenosťami.
Nestojíme na jednom mieste, dynamický rozvoj je našou prioritou.

 • 1997
  noznice

  Začalo to nábytkom z masívu

  Firma začala s jedným zamestnancom v roku 1997. V priebehu ďalšieho obdobia počet zamestnancov postupne rástol. V roku 1999 sa výroba stabilizovala a zamerala sa na drevený spálňový nábytok z masívu s predajom v maloobchodnej sieti v SR a ČR.

 • 2001

  Rozšírenie sortimentu výroby

  V roku 2001 sme sortiment výroby rozšírili o ďalšie nábytkové komponenty, ktoré sme začali dodávať pre známu švédsku spoločnosť a jej výrobné závody.

 • 2008 / 2013

  Počas krízy sa nám darilo rásť

  V období krízy sme paradoxne zaznamenávali úspech. Ročne sme rástli o 30 – 70% a to práve vďaka orientácií na trhy Českej republiky a Švédska. Výrobný sortiment sme postavili na nábytkových MDF dielcoch pre známu švédsku spoločnosť. Vyčlenili sme malé investície do modernejších strojov a technológií. Zatiaľ čo v rokoch 2006-2008 sme expedovali jeden kamión za dva týždne, v roku 2013 to už bolo päť kamiónov za týždeň.

 • 2014

  Vznik spoločnosti LUKAMASIV s.r.o

  Spoločnosť LUKAMASIV s.r.o sme v roku 2014 založili ako zmenu živnosti jej zakladateľa Ľubomíra Očenáša a jeho manželky Kataríny Očenášovej.

 • 2014

  Dôraz na zvýšenie efektivity a kvality

  V tomto období sme zaznamenali veľký tlak na znižovanie ceny a tým sme prichádzali o veľkú časť marže. Bolo nevyhnutné aby sme hľadali úspory v rámci firmy. Rôznymi analýzami sme hľadali chyby v riadení výroby, či v schopnosti plánovať činnosti tak, aby sa čo najefektívnejšie využívali ľudské a technologické zdroje pri dodržaní maximálnej kvality.

 • 2015 / 2017

  Optimalizácia procesov bola kľúčová

  V spolupráci s IPA Slovakia ktorá je poradensko konzultčná spoločnost v oblasti optimalizácie a zefektívňovania procesov výrobných podnikov a taktiež vďaka návštev mnohých zahraničných aj domácich firiem , sa nám podarilo nanovo, efektívne usporiadať technológie a pracoviská a tým zvýšiť udržateľnú produktivitu a kvalitu pre našich partnerov.

 • 2017 / 2018

  Znova rozširujeme priestory

  Zvyšovaním objemu objednávok sme výrazne rástli ale pre ďalší rozvoj firmy neboli naše priestory dostatočné. Z pôvodnej výrobnej plochy 2500 m2 sa po odkúpení nových pozemkov a priestorov v roku 2016 rozrástla výrobná plocha na súčasných 6000 m2.

 • 2018

  Automatizácia a robotizácia výrobných procesov

  Roky zefektívňovania a zdokonaľovania výrobných procesov nás posunuli výrazne vpred. Zavádzame CNC robotické pracoviská, robotické lakovanie a zlepšujeme pracovné podmienky. Venujeme sa efektívnejšiemu nakladaniu s odpadom, pripravujeme druhotné zhodnocovanie materiálu výrobou tuhých palív.

 • 2021

  Súčasná výkonnosť

  Zavádzame novú vysoko výkonnú plne automatizovanú CNC linku na úzke diely a pokračujeme v zavádzaní ďalších inovácií. Spustili sme školiace a vývojové centrum, pokračujeme v zlepšovaní pracovných podmienok.

Powered by KM

© 2014 - 2022 LUKAMASIV